Attestar

Petroleumslegar
Frå 1. januar 2014 må legar som skal skrive helseattest for arbeid Offshore ha spesiell godkjenning etter kurs i helsekrav.  Arbeidstakarar som skal fornye sine helseattestar bør fylle ut eigenerklæring på førehand.

 

Skjema finn ein her: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Skjema/Skjema-for-petroleumsverksemda

 

Petroleumslegar

  • Geir Kittang
  • Normund Svoen
  • Hilde Marie Sund
  • Kjell-Arne Nordgård
  • Ronny Cassells

 

Sjømannslegar

  • Geir Kittang
  • Ronny Cassells
  • Kjell-Arne Nordgård