Attestar

Frå 1. januar 2014 må legar som skal skrive helseattest for arbeid Offshore ha spesiell godkjenning etter kurs i helsekrav.  Arbeidstakarar som skal fornye sine helseattestar bør fylle ut eigenerklæring på førehand.

 

Skjema finn ein her: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Skjema/Skjema-for-petroleumsverksemda

 

Petroleumslegar

 • Geir Kittang
 • Normund Svoen
 • Hilde Marie Sund
 • Kjell-Arne Nordgård
 • Ronny Cassells
 • Kristian Bøyum Ulvund

 

Sjømannslegar

 • Geir Kittang
 • Ronny Cassells
 • Kjell-Arne Nordgård
 • Kristian Bøyum Ulvund

 

Dykkerlege

 • Kristian Bøyum Ulvund