Influensavaksine

Grunna smittevernhensyn må ein bestille seg time for influensevaksinering.

Time bestillast elektronisk på eportal 

Det er berre personar i risikogruppa som kan få vaksine. Sjå kven dette gjeld på Folkehelseinstituttet sine sider: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/