Korona- og influensavaksine

KORONAVAKSINE

Det er åpent for bestilling av time til koronavaksinering ved Legegruppa SMS. Dette gjeld både for uvaksinerte og alle oppfriskningsdoser. Vaksinedagar vil vere utvalgte tirsdag ettermiddager.

 

Dei som har fastlege ved Legegruppa SMS kan sjølv bestille seg time gjennom den vanlege ePortal løysinga. Ein vel konsultasjon og “Koronavaksine” som lege, dvs. ikkje bestill time hjå fastlegen din.

 

Om ein ikkje har tilgang til ePortal kan ein ta kontakt for time for vaksinasjon med sentralbordet hos Legegruppa SMS på telefon 57758000.

 

Les meir om anbefalinger for kronavaksinering, oppfriskningsdoser m.m. på Folkehelseinstituttets (FHI) heimeside

 

INFLUENSAVAKSINE HAUST/VINTER 2022-23

Fra uke 48 er det drop-in vaksinering på legesenteret – dette gjelder for alle over 65 år samt barn og voksne som tilhører risikogrupper. For alle andre som ynskjer vaksine, henvises til vaksinering på Vitus apoteket.

I år er ikkje influensavaksine gratis. Eigenandel er kr 200,- dette gjeld også dei med frikort. Bebuarar på sjukeheim får vaksine gratis på institusjonen.

 

Personar i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine kvart år:  

 • Alle over 65 år
 • Gravide frå veke 12 (2. og 3. trisemester), gravide 1. trisemester med tilleggsrisiko
 • Premature barn, særleg barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 mndr. (kronologisk alder) til 5 år.
 • Kronisk lungesjukdom (inkl. astma, KOLS)
 • Hjerte- og karsjukdom (ikkje velregulert høgt blodtrykk)
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt
 • Nyresvikt
 • Nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt dei med med nedsatt lungekapasitet og hostekraft.
 • Nedsatt immunforsvar grunnet sjukdom eller behandling av sykdom (td. organtransplanterte, kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sjukdommer
 • Alvorleg fedme (KMI over 40)
 • Annen kronisk- eller alvorleg sjukdom kor influensa utgjør ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege, (t.d. genetiske syndrom)

Les meir om vaksineanbefalinger for influensasesongen 2022-23 på Folkehelseinstituttet (FHI)