KORONAVIRUS

Til pasientar med luftvegsinfeksjon.

 

Vi er i ein spesiell smittesituasjon i landet no!

 

Derfor oppmodar vi om at der det er mistanke om luftvegsinfeksjon hos pasient så ringer ein kontoret eller sender e-dialog til fastlegen før ein personleg møter opp ved Legegruppa! Dette for å få vurdert om det er trong for legeundersøking.

 

Legegruppa SMS telefon: 57758000

 

Det vil i tillegg vere mogleg å gjennomføre konsultasjon per video. Ta kontakt med resepsjonen for meir informasjon.

 

 

For meir informasjon sjå: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

For generelle spørsmål om korona ring 815 55 015