Koronavirus


Har ein positiv koronatest og treng legetime, skal ein ikkje møte direkte på legekontoret. Då må ein ringe for å avtale time på telefon: 57758000.

Om ein har luftvegssjukdom kan ein møte til time hos fastlege og legevakt. Vi ber om de då nyttar munnbind og prøvar å halde avstand til andre pasientar.

 

For meir informasjon sjå: https://www.helsenorge.no/koronavirus/