Prisar

Pris hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2016 – 30. juni 2017. Det er egne priser for attestarbeid.