Prisar

Priser hos fastlegen

https://normaltariffen.legeforeningen.no/asset/pdf/Takstplakater-Fastlegetariffen-2022-2023.pdf

 

Det er egne priser for attestarbeid. Disse går ikkje på frikort.

Eksempelvis; 

Førerkortattest, alle klasser……………………………………………………………………600 kr.

TT-kort legeattest, Handikap parkering legeattest …………………………………………..300 kr.

Enkel legeattest fritekst……………………………………………………………………….150 kr.

Petroleumsvirksomhet/”Offshoreattest”………………………………………………………2300 kr.

Mønstringsattest……………………………………………………………………………….2500 kr.

Det finnes en rekke andre attester for spesifikke formål, kontakt evt. lege/ekspedisjon for priser.