Prisar

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018: legeforeningen.no

Det er egne priser for attestarbeid.