Legane

Geir Kittang – privat praktiserende spesialist
Spesialist i allmennmedisin og fysikalsk medisin. Petroleumslege og sjømannslege
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Jan Helge Dale

Fastlege. Dagleg leiar. Spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin. Kommune- og smittevernsoverlege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Normund Svoen

Fastlege Spesialist i allmennmedisin, 50% deleliste med Dr. Valderhaug
Praksiskonsulent ved Helse Førde.
Petroleumslege

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kjartan Olafsson

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Vegleiar for turnuskandidat. Seniorrådgiver i Helsedirektoratet 20%. Leder i Legeforeningens IT- utvalg. Visepresident i den europeiske allmennlegeforeningen for Norge.

pic02310

Hilde Marie Sund

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Helsestasjonslege. Petroleumslege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ronny Cassells

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin. Sykehjemsoverlege. Leiar i Sogn og Fjordane legeforening. Sjømannslege. Petroleumslege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Mirjam Solberg

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin.

pic02266

Kjell-Arne Nordgård

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin, Kommuneoverlege Kinn. Petroleumslege og sjømannslege.

pic02244

Espen Skalle 

Fastlege, 20% sykehjemslege på Furuhaugane Omsorgssenter

 

 

Michael Benjamin Robert 

Fastlege i spesialisering, 20% Flora Helsestasjon.

Bjarne Tungland

Fastlege i spesialisering

 

 

Jannat Sarwar

Fastlege i spesialisering, 20% sykehjemslege på Furuhaugane Omsorgssenter.


Gunvor Leikanger Feidje 

Fastlege i spesialisering, 50% stilling i interkommunale Folkehelseavdelingen.


Sangeetha J. Prasath

Fastlege i spesialisering


Kristina Valderhaug

Fastlege i spesialisering, 50% stilling i interkommunale Folkehelseavdeling.

Kristian Bøyum Ulvund

Fastlege i spesialisering, legevaktsoverlege, Sjømannslege, Petroliumslege, Dykkerlege (innaskjærs)

Turnusleger (nye hvert 1/2 år). 

Frem til februar 2021; Maria J. Kramvik og Synne Halland Lundekvam