Legane

Geir Kittang – privat praktiserende spesialist
Spesialist i allmennmedisin og fysikalsk medisin. Godkjend petroleumslege og sjømannslege
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Jan Helge Dale

Fastlege. Dagleg leiar. Spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin. Kommune- og smittevernsoverlege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Normund Svoen

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Praksiskonsulent ved Helse Førde.
Godkjend petroleumslege

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kjartan Olafsson

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Vegleiar for turnuskandidat. Seniorrådgiver i Helsedirektoratet 20%. Leder i Legeforeningens IT- utvalg.
Visepresident i den europeiske allmennlegeforeningen for Norge.

pic02310

Hilde Marie Sund

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Helsestasjonslege. Godkjend petroleumslege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Gry Elise A. Albrektsen

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Legevaktansvarlig i Flora kommune

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ronny Cassells

Spesialist i allmennmedisin. Sjømannslege. Petroleumslege. Medisinsk meiransvarleg sjukeheimslege. Leiar i Sogn og Fjordane legeforening.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Mirjam Solberg (permisjon)

Fastlege. Vikar Jannat Sarwar

pic02266

Kjell-Arne Nordgård

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin, 50% stilling i Folkehelseavdelinga, Flora Kommune. Godkjend Petroleumslege og Sjømannslege.

pic02244

Espen Skalle (utdannelsespermisjon ved revmatologisk avdeling Helse Førde frem til 01.06.2019). Vikar fra 20.08.18 Mustapha Salameh, som kommer fra allmennpraksis i Salangen i Troms.

 

 

Michael Benjamin Robert (utdannelsespermisjon ved Øre-Nese-Hals Helse Førde).

Fastlege, 20% Flora Helsestasjon. Vikar er Sina Sadre Motekallem

 

 Vinthuja Mahadevan – vikarlege

 

 

 Turnusleger frå 03.09.18: Cecilie Hartvig og Kai Finsås Hansen