Legane

Geir Kittang – privat praktiserende spesialist
Spesialist i allmennmedisin og fysikalsk medisin. Petroleumslege og sjømannslege
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Jan Helge Dale

Fastlege. Dagleg leiar. Spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin. Kommune- og smittevernsoverlege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Normund Svoen

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Praksiskonsulent ved Helse Førde.
Petroleumslege

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kjartan Olafsson

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Vegleiar for turnuskandidat. Seniorrådgiver i Helsedirektoratet 20%. Leder i Legeforeningens IT- utvalg.
Visepresident i den europeiske allmennlegeforeningen for Norge.

pic02310

Hilde Marie Sund

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Helsestasjonslege. Petroleumslege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ronny Cassells

Spesialist i allmennmedisin.  Medisinsk meiransvarleg sjukeheimslege. Leiar i Sogn og Fjordane legeforening. Sjømannslege. Petroleumslege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Mirjam Solberg

Fastlege.

pic02266

Kjell-Arne Nordgård

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin, 50% stilling i Folkehelseavdelinga, Flora Kommune. Petroleumslege og sjømannslege.

pic02244

Espen Skalle 

Fastlege

 

 

Michael Benjamin Robert 

Fastlege, 20% Flora Helsestasjon.

 

 

Bjarne Tungland

Fastlege

 

 

 

 

Jannat Sarwar

Fastlege

 

 

Gunvor Leikanger Feidje 

Fastlege

 

 

Sangeetha J. Prasath

Fastlege

 

 

Kristina Valderhaug

Fastlegevikar

 

 

To turnuslegar byttar kvar 6. mnd.