Legane

Geir Kittang – privat praktiserende spesialist
Spesialist i allmennmedisin og fysikalsk medisin. Godkjend petroleumslege og sjømannslege
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Jan Helge Dale

Fastlege. Dagleg leiar. Spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin. Kommune- og smittevernsoverlege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Normund Svoen

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Praksiskonsulent ved Helse Førde.
Godkjend petroleumslege

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kjartan Olafsson

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Vegleiar for turnuskandidat. Seniorrådgiver i Helsedirektoratet 20%. Leder i Legeforeningens IT- utvalg.
Visepresident i den europeiske allmennlegeforeningen for Norge.

pic02310
Anupam Seth (tidl. lista til Helge Sårheim)

Hilde Marie Sund

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Helsestasjonslege. Godkjend petroleumslege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Gry Elise A. Albrektsen

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ronny Cassells

Spesialist i allmennmedisin. Sjømannslege. Petroleumslege. Medisinsk meiransvarleg sjukeheimslege. Leiar i Sogn og Fjordane legeforening.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Jannat Sarwar er for tiden vikar for Mirjam Solberg (permisjon) 

 

pic02266

Kjell-Arne Nordgård

Fastlege. 50% stilling i Folkehelseavdelinga, Flora Kommune. Godkjend Petroleumslege og Sjømannslege.

pic02244

Espen Skalle

Fastlege. 20% Sjukeheimslege Furuhaugane Omorgssenter.

 

 

Michael Benjamin Robert

Fastlege, 20% Flora Helsestasjon. Overtok praksis til Dagfinn Krogsæter mars 2017.

 

 Turnusleger til mars 2018: Maiken Russøy Kalsvik og Lars Sandven