Legane

Michael Benjamin Robert

Fastlege, 20% Flora Helsestasjon. Overtok praksis til Dagfinn Krogsæter mars 2017.

 

Geir Kittang

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin og fysikalsk medisin. Godkjend petroleumslege og sjømannslege

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Jan Helge Dale

Fastlege. Dagleg leiar. Spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin. Kommune- og smittevernsoverlege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Normund Svoen

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Praksiskonsulent ved Helse Førde.
Godkjend petroleumslege

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kjartan Olafsson

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Vegleiar for turnuskandidat. Seniorrådgiver i Helsedirektoratet 20%. Leder i Legeforeningens IT- utvalg.
Visepresident i den europeiske allmennlegeforeningen for Norge. Godkjend petroleumslege.

pic02310

Vikar Laila Amiri for Helge Sårheim (permisjon)

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Gruppevegleiar for turnuskandidatar i Sogn & Fjordane. Sjukeheimslege på Omsorgssenteret og Furuhaugane.
Godkjend petroleumslege.

Er i permisjon ved Helse Førde.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Hilde Marie Sund

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Helsestasjonslege. Godkjend petroleumslege.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Gry Elise A. Albrektsen

Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ronny Cassells

Spesialist i allmennmedisin. Sjømannslege. Petroleumslege. Medisinsk meiransvarleg sjukeheimslege. Leiar i Sogn og Fjordane legeforening.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Vikar Jannat Sarwar for Mirjam Solberg (permisjon) 

 

pic02266

Vikar Vinthuja Mahadevan for Kjell-Arne Nordgård (permisjon)

Fastlege. 50% stilling i Folkehelseavdelinga, Flora Kommune.
Godkjent petroleumslege.

pic02244

Espen Skalle

Fastlege. 20% Sjukeheimslege Furuhaugane Omorgssenter. Sommerferie uke 29 til og med uke 32

Turnusleger fra mars til august 2017

Stein Erik Solvang og Vegard Vågane