Betaling

Informasjon om hvilke måter du kan betale på

Betalingsterminal

Etter endt konsultasjon kan pasienten betale for seg på betalingsterminalen. Pasienten taster inn fødselsdato og velger så å betale med kort, kontant, mobiltelefonen eller faktura. Dersom pasienten velger å ikke bruke terminalen vil det bli ettersendt faktura med gebyr.
Vi anbefaler at du oppgir hvilke betalingsalternativer som er mulig, i tillegg til hvilke type kort og kontanter terminalen aksepterer.

Mobilbetaling

Ved mobilbetaling mottar pasienten SMS fra ConvenePay med personlig betalingslenke og kode (fire siffer). Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, men pasienten kan selv oppdatere nummeret sitt på betalingsterminalen eller ved å gi beskjed til klinikken. Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 24 timer fra pasienten mottar SMS-en. Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av klinikken. For svar på ofte stilte spørsmål, se Convene sine hjelpesider (link her).

Faktura

Dersom regningen ikke blir betalt på betalingsterminalen eller via mobilbetaling, sendes en faktura fra Convene på vegne av klinikken. I disse tilfellene legges det til et fakturagebyr. Har pasienten samtykket til elektronisk kommunikasjon, kan betalingsinformasjon sendes elektronisk.

Har pasienten frikort?

Journalsystemet registrerer frikortstatus automatisk. Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester.

Informasjon om at betalingstjenestene ivaretas av Convene

Ved spørsmål om betaling, kan Convene kontaktes via www.convene.no/privat/kontakt-oss/ eller telefon 21 62 73 00.