Hans blomgate 39, 6900 Florø - sentralbord 57758000 - dagtid haster 40411207 - Legevakt utenfor åpningstid 116 117 - medisinsk nødtelefon: 113

LEDIG STILLING

Søknadsfrist 30.11.2023.

Kultur for helsa

Haustprogram 2023

Attestar

Skule, Offshore, Sjøfolk og Dykking

Velkommen til Legegruppa SMS

Vi er 17 fastleger, 2 turnusleger og 9 medarbeidere som leverer fastlegetjenester til ca. 13.000 innbyggere i Florø og omegn. Legekontoret ligger i Florø sentrum og er samlokalisert med en rekke andre helsetilbud og tjenester på Sunnfjord Medisinske Senter (SMS).

Sentralbord, åpent alle kvardagar kl. 0800-1530 – 57758000
Hastenummer i åpningstida – 40411207
Legevakt, etter kontortid, helg/helligdager – 116 117
Medisinsk nødtelefon ved akutt fare for liv og helse – 113

Aktuelt – Influensa- og koronavaksine vinter 2023/24

20.november – Kontakt legesenter dersom du tilhører risikogruppe og ikke fikk vaksinert deg på de ordinære vaksinedagene.

Aktuelt – Nye turnuslegar

04.september – Vi ynskjer velkommen til Maren Andrea Øvrum Selvåg og Mari Æsøy. Dei vil være tilknytt legesenteret som turnuslegar under rettleing til over nyåret.

Aktuelt – overgang til Helsenorge

29.mars – Legegruppa SMS har gått over til Helsenorge for all elektronisk kommunikasjon, dvs. bruk av e-konsultasjon, e-resepter og timebestilling. Den gamle løsningen er ikke lenger tilgjengelig. For å få sikker tilgang til Helsenorge kreves bankID. Barn og unge vil ha tilgang via sine foresatte. Pasienter som ikke kan benytte Helsenorge er selvsagt velkommen til å bruke telefon eller personlig oppmøte på legesenteret.

På Helsenorge vil du kunne kommunisere på en sikker måte med fastlegen, se oversikt over dine medisiner og resepter, timeavtaler hos fastlege og sykehus, henvisninger og epikriser, vaksiner du har tatt, frikortstatus og bytte fastlege med mere.

Åpningstider

Alle kvardagar 08.00 – 15.30
Laboratoriet08.00 – 14.30
Lunsj (redusert drift)12.00 – 13.00