Hans blomgate 39, 6900 Florø - sentralbord 57758000 - dagtid haster 40411207 - Legevakt utenfor åpningstid 116 117 - medisinsk nødtelefon: 113

Kva er LEV VEL?

LEV VEL – kultur for helsa, er Kinn kommune sitt arbeid innan kultur og helse, livskvalitet og musikkterapi. LEV VEL er organisert gjennom kommunalområde helse og velferd og arbeider tett i samarbeid med kultur og fritid. Helse og velferd legg til rette for gode kvardagar og livskvalitet for innbyggjarane, uansett fase i livet. Andre samarbeidspartar som Kystmuseet, Havglytt, Origod, Kinn Kyrkjekontor og pensjonistlaga, er med å bidra til at vi kan invitere til ulike lavterskeltilbod for vaksne.

LEV VEL ønskjer å fremje eit breidt spekter av aktiviteter ute i lokalsamfunnet, med alt i frå større kulturelle arrangement til møte mellom menneskje, ein-til-ein.

Du kan sjå meir om dette arbeidet på heimesida til Kinn kommune.

Hent ned program som PDF Kultur- og aktivitetsprogram for vinter/vår 2024 (PDF)