Hans blomgate 39, 6900 Florø - sentralbord 57758000 - dagtid haster 40411207 - Legevakt utenfor åpningstid 116 117 - medisinsk nødtelefon: 113

Reisevaksinasjon

Det er ikke din fastlege/legegruppa SMS som gjennomfører reisevaksinasjon – ta derfor direkte kontakt med Kinn Helsestasjon avd. Florø for timeavtale, og utfylling av skjema på heimesida deira.

Generelt vil behovet for reisevaksinasjon avhenge av flere forhold som vurderes hos reisevaksinatøren.

 • hvilket land du skal til, hva du skal gjøre der og hvor lenge du skal være borte
 • din egen helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus
 • den til enhver tid gjeldene epidemiologiske situasjon der du skal

Koronavaksine

Per april 2023 er tilrådinga ein 5. dose vaksine for alle over 75 år samt sykehjemsbeboere. Vaksinering foregår på legesenteret etter avtale.

Les meir om anbefalinger for kronavaksinering, oppfriskningsdoser m.m. på Folkehelseinstituttets (FHI) heimeside

For pasienter tilknytta legesenteret er det åpent for timebestilling via Helsenorge.no – velg timestilling og koronavaksine (ikkje bestill time hjå fastlegen). Fordi det no er færre som ynskjer vaksine, vil det være lenger tid mellom vaksinedagar. Dersom du ikkje finn timer eller ikkje har høve til elektronisk timebestilling, ta kontakt med sentralbordet; 57758000

Influensavaksine:

Årets influensavaksinering er ferdig. Vaksinering vinter 2023/24 blir annonsert når vaksine blir tilgjengelig. Erfaringsmessig starter vaksinering i overgangen oktober/november med prioritering av eldre og risikogrupper.

Influensavaksine anbefales til alle over 65 år samt barn og voksne som tilhører risikogrupper. 

Personar i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine kvart år:  

 • Alle over 65 år
 • Gravide frå veke 12 (2. og 3. trisemester), gravide 1. trisemester med tilleggsrisiko
 • Premature barn, særleg barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 mndr. (kronologisk alder) til 5 år.
 • Kronisk lungesjukdom (inkl. astma, KOLS)
 • Hjerte- og karsjukdom (ikkje velregulert høgt blodtrykk)
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt
 • Nyresvikt
 • Nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt dei med med nedsatt lungekapasitet og hostekraft.
 • Nedsatt immunforsvar grunnet sjukdom eller behandling av sykdom (td. organtransplanterte, kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sjukdommer
 • Alvorleg fedme (KMI over 40)
 • Annen kronisk- eller alvorleg sjukdom kor influensa utgjør ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege, (t.d. genetiske syndrom)

Les meir om vaksineanbefalinger for influensasesongen 2022-23 på Folkehelseinstituttet (FHI)