Hans blomgate 39, 6900 Florø - sentralbord 57758000 - dagtid haster 40411207 - Legevakt utenfor åpningstid 116 117 - medisinsk nødtelefon: 113

Neste influensa- og koronavaksinering blir vinter 2024

Vaksineringsdatoer for influensavaksine blir kunngjort på vår hjemmeside, kommunale kanaler og media. Ta direkte kontakt med legesenteret/ekspedisjon for behov for koronavaksine.

Korona – Kven bør vaksinere seg? – risikogrupper

Koronavaksine: Oppfriskningsdose med koronavaksine er anbefalt:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege
 • vurderer dette som viktig
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Les meir om koronavaksine og risikogrupper på FHI.

Influensavaksine anbefales til alle over 65 år samt barn og voksne som tilhører risikogrupper. 

 • Alle over 65 år
 • Gravide frå veke 12 (2. og 3. trisemester), gravide 1. trisemester med tilleggsrisiko
 • Premature barn, særleg barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 mndr. (kronologisk alder) til 5 år.
 • Kronisk lungesjukdom (inkl. astma, KOLS)
 • Hjerte- og karsjukdom (ikkje velregulert høgt blodtrykk)
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt
 • Nyresvikt
 • Nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt dei med med nedsatt lungekapasitet og hostekraft.
 • Nedsatt immunforsvar grunnet sjukdom eller behandling av sykdom (td. organtransplanterte, kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sjukdommer
 • Alvorleg fedme (KMI over 40)
 • Annen kronisk- eller alvorleg sjukdom kor influensa utgjør ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege, (t.d. genetiske syndrom)

 Les meir om influensavaksine og risikogrupper på FHI

Reisevaksine

Det er ikkje din fastlege eller legegruppa SMS som gjennomfører reisevaksinasjon – ta derfor direkte kontakt med Kinn Helsestasjon avd. Florø for timeavtale. Det er også eit skjema du må utfylle – dette finn du på heimesida deira.

Generelt vil behovet for reisevaksinasjon avhenge av fleire forhold som vurderes når du er hos reisevaksinatøren.

 • hvilket land skal du reise til, kva skal du og kor lenge skal du være borte
 • din eigen helsetilstand, alder og tidligare vaksinasjonsstatus
 • den til enhver tid gjeldne epidemiologiske situasjon i området